Krijg je een trauma van modern voedsel?

trauma en epigeneticaIedereen kent de uitkomst van de werking van onze genen op ons leven: blauwe of bruine ogen, blond of zwart haar, korte of lange benen, etc.
Er is echter een proces dat vooraf gaat aan de uitkomst, namelijk de genexpressie.
Het gaat hier eigenlijk om alle reacties die te maken hebben met het afgelezen van de genen (wel/niet actief) en welke (externe) zaken daar een rol spelen. Deze tak van wetenschap wordt de epi-genetica genoemd. Hoe het allemaal precies werkt is nog maar ten dele bekend, maar we nemen hier vast een voorschot.

Zoals in eerdere blogs al beschreven is uit recent wetenschappelijk onderzoek gebleken dat mannen én vrouwen die traumatische ervaringen hebben gehad dat kunnen doorgeven aan hun nageslacht (zowel kinderen als kleinkinderen!).
Het goede nieuws is echter dat het effect omkeerbaar is, je kan de slechte invloed uit het verleden terug draaien!

Een conclusie voor ons allemaal is dus: niet alleen ons persoonlijke verleden speelt een belangrijke rol, maar ook het verleden van familie.

Trauma en problemen
Intense ervaringen kunnen gemakkelijk leiden tot wat we trauma’s noemen. En trauma’s leiden op hun beurt weer tot stress in de hersenen, tot hyperactiviteit in het instinctieve brein. En dat is weer al te vaak de reden van allerhande problemen.

Niet alleen in medische hoek, maar ook op het gebied van presteren (school, werk, sport) en opvoeding. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat alle delen van het leven gedomineerd worden door de wijze waarop menselijke hersenen met stress om gaan. Indien diepe stress gezien wordt als een reden achter problemen dan blijkt dat de huidige beschikbare therapieën, technieken en therapieën onvoldoende werkzaam zijn in het hersengebied waar die stressvolle ervaringen zijn vastgelegd of waar de hyperactiviteit zich voordoet.

Soorten trauma
We kunnen een scala aan redenen en gebieden noemen waar trauma’s ontstaan, bijvoorbeeld:
– Fysiek trauma (geweld)
– Emotionele trauma (scheiding, overlijden, opvoeding)
– Seksueel trauma (verkrachting, misbruik)
– Voedingstrauma (industrieel voedsel, ondervoeding)
– Ziekte trauma (ernstige ziekte)
– Drugs en toxiciteit trauma (b.v. vaccinaties, medicijngebruik)
– Milieu- trauma (milieutoxines)
– geschiedenis trauma (wereldoorlogen, hongersnood, genocide)

We ervaren allemaal trauma. En er is een natuurlijke manier van verwerken door het lichaam-geest systeem. Als dit op de natuurlijke wijze gebeurt is er geen sprake meer van een trauma. Slechts van een herinnering. Als, zoals gezegd, er echter sprake blijft van verhoogde activiteit van het reptielenbrein blijft in wezen een actieve herinnering aan het werk. De stress respons blijft op ‘aan’.
Het lijkt erop dat ons systeem om kan gaan met zaken die al heel lang voorkomen, maar moeilijker met nieuwe problemen als milieu- en voedingstrauma’s.

Gif in ons bloed
De gemiddelde moderne Westerse mens heeft ongeveer 212 chemische stoffen in zijn bloed die daar niet thuis horen (Center for Disease Control, VS).
gif in bloedZe zijn het gevolg van een ophoping van stoffen in ons leefmilieu. Deze stoffen zijn de laatste 50 jaar door allerhande activiteiten in ons leefmilieu beland en laten zich niet gemakkelijk meer verwijderen. Het gaat bijvoorbeeld om chemische componenten in uitlaatgassen, bestrijdingsmiddelen, bouwstoffen, verpakkingsmaterialen, kleding, voeding, drinkwater, etc.. Over de impact van de gigantisch toegenomen elektromagnetische straling door communicatieapparatuur is op dit moment nog geen duidelijk zicht….

Daarnaast is de wijze waarop we omgaan met productie van voeding radicaal gewijzigd. Plantaardig voedsel wordt op industriële wijze geteeld, waarbij uiterlijk en snelheid voorop staan en voedingswaarde steeds lager geworden is. Verder hebben we de houderij van dieren eveneens ontdaan van de ‘menselijke’ maat. Productiefabrieken zonder natuurlijk licht, voldoende ruimte, natuurlijke voeding en het preventieve gebruik van antibiotica en andere geneesmiddelen. Getraumatiseerde, ongezonde, met resistente bacteriën belaste dieren zijn het gevolg. En dat is ons voedsel…….

Bovengenoemde 2 trauma’s zijn voor iedereen aan de orde. Daarbij komen nog de trauma’s die mensen persoonlijk opdoen of voortkomen uit het verleden van hun families.

In de Verenigde Staten is vastgesteld dat de belangrijkste doodsoorzaak onder volwassen ingezetenen wordt veroorzaakt door de bijwerkingen van geneesmiddelen .
Een analyse van de Amerikaanse gezondheidszorg data laat zien dat er een link bestaat tussen het voorkomen van ADD (attention-deficit disorder) bij kinderen en hun blootstelling aan pesticiden gebruikt in de fruit- en groenteteelt.

Zoals gezegd heeft elke mens honderden potentieel giftige chemische verbindingen in zijn bloed en we weten ook dat we niet weten wat de gecombineerde effecten zijn van al die verbindingen. Dat er naast direct schade ook een epigenetisch effect kan en zal optreden is welhaast zeker.
Het lijkt er sterk op dat het menselijke ras bezig is zichzelf langzaam maar zeker te verzwakken. Het lijkt een open deur om te veronderstellen dat er grote aandacht dient te komen om de vervuiling van ons lichaam tegen te gaan.

PPDs als oplossing
PPDs zijn een nieuw en belangrijk handvat om bovengenoemde trauma’s op te ruimen.
Wie alvast een voorproefje wil ervaren kan de probeer PPD aanvragen op de site.
Er komen op korte termijn nieuwe PPD series aan, voor detox-en en tegen verslavingen.
En na de zomer een in het Nederlands geschreven boek om het geheel eens duidelijk uit te leggen en de vele resultaten te presenteren.
Voor het detoxen van je eigen verleden kan nu al beginnen: HIER namelijk!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail