Duurzame inzetbaarheid – succes is maakbaar

“40% van de verzuimkosten in Nederland wordt direct veroorzaakt door stress!”, dat zei minister Asscher van SZW vorige jaar tegen de Tweede Kamer.

TNO berekende onlangs dat de verzuimkosten € 241 per dag bedragen en dat het gemiddelde verzuim door psycho-sociale arbeidsbelasting (PSA) 55 dagen betreft, ergo € 13.255,- per persoon!

Maar ondanks deze enorme verzuimkosten en aandacht voor stress zijn de resultaten om die stress te bestrijden niet goed, de verzuimcijfers dalen niet!
Hieronder een inkijk hoe we dat wel kunnen veranderen! Lees verder

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Science concludes: “ To change behavior we need to focus on our drifts. “

University professor Katan, an expert on health and food matters from VU University Amsterdam (The Netherlands), has stated recently on national dutch televison that we are victims of our drifts.

“Obese people are suffering from their instinctual forces to eat. And since there is an overload of food available we keep on eating. Diets have no value for creating long term results”, he said.

What is going on?
The human race has built-in limitations that are the foundation of our dysfunctions. These built-in limitations are a result of our (personal) past in the form of memories, habits, beliefs, behaviour, culture, education, etc., with other words: brain wiring. Lees verder

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Anti-stress astrologie analyse

De kracht van astrologie

Astrologie heeft gedurende millennia al vele Heeren gediend, van Chinese keizers tot Tibetaanse lama’s en artsen, van krijgsheren tot moderne beursmanagers en verontruste burgers.  Het wordt door velen nog steeds van grote waarde geacht om in lastige onoverzichtelijke situaties helderheid te verschaffen.

anti stress astrologieUiteraard is er ‘misbruik’, bijvoorbeeld in commerciële media waar astrologie helaas gebruikt wordt om niemendalletjes uit te wisselen. Teksten als ‘Nieuwe liefdes zijn aanstaande’ en ‘de zilvervloot staan op het punt van binnenvaren’ zijn normaal en allerhande stemmingen worden eendimensionaal geduid. En dat is jammer. De rijke traditie van astrologie krijgt daardoor een imago dat associaties oproept met prietpraat en kermisvertier. Lees verder

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Sabotage, waarom en hoe kom je er vanaf?

Waarom saboteren mensen hun eigen voornemens?
Wat is sabotage?
Waarom doen we niet wat we zeggen?

We willen ons leven veranderen, bijvoorbeeld stoppen met roken, minder werken, meer sporten of anders gaan eten. We investeren vervolgens in een cursus, training, zelfhulp boek, sportabonnement of therapie. Maar na korte tijd zijn die voornemens verdwenen, zijn we gestopt.
Hoe kan dat? Waarom gebeurt dat telkens weer, zelfs met belangrijke voornemens.
Waarom saboteren we onszelf?

Het sleutelwoord in deze problematiek is STRESS
no stress
Lees verder

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Top 3 ways to make any plan a success – but deal with your sabotage first!

Do you recognise ‘self sabotage’ as nr. 1 issue in your life? 
You have the intention to start doing something important (private or work) and the moment you actually need to do it, you postpone till ‘mañana’!

Sabotage keeps us from being happy, healthy and wealthy
The root problem of this behaviour called sabotage is our inner voice. He or she seems to be there all the time and comes up with arguments to NOT do whatever you are up to. And worse, by listening to this voice we find ourselves back in all types of unwanted situations, like: Lees verder

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Bevrijdingsdag – laat het verleden los

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse nationale herdenkingsdagen. Maar wat zijn we eigenlijk aan het doen op die dagen? Natuurlijk, de oudere onder ons herdenken de oorlogsjaren, maar in bredere zin is het ook een oproep om stil te staan bij het verleden, respect te tonen voor hen die hun leven hebben opgeofferd voor vrijheid en te vieren (ons te realiseren) dat we in vrijheid kunnen leven.

vrijheid dag

Als je het fenomeen van herdenken eens goed beschouwt kunnen een aantal interessante vragen worden gesteld:
1.               Waarom is het verleden zo belangrijk?
2.               Wat is de rol van respect tonen voor overledenen?
3.               Wat is vrijheid en wat betekent in vrijheid leven eigenlijk?
4.               Zijn 2 dagen per jaar genoeg?

Lees verder

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Uitkomst onderzoek: het einde van werkstress

Samenvatting onderzoek: 5 minuten luisteren naar speciale Mindfulness PLUS mp3’s verhoogt de innerlijke rust aanzienlijkzegt 80% van de deelnemers.

Stress is op dit moment de grootste veroorzaker van (mentaal) verzuim in onze maatschappij. Rond de 40% van ziekteverzuim is direct gerelateerd met stress!  We weten dat omdat organisaties verzuimcijfers bijhouden en verzekeraars onze privébezoeken aan huisartsen en andere zorgprofessionals. Tel daar nog bij op de keren dat we (school)ziek, zwak of misselijk thuis op de bank zitten en het is duidelijk dat het tijd wordt om stress eens serieus aan te gaan pakken.

Factoren die stress veroorzaken
Toegegeven, er is natuurlijk al jaren aandacht voor de stress problematiek, vooral vanuit het Haagse. andere cijfers van het Planbureau laten echter zien dat er de laatste jaren geen noemenswaardige verbeteringen plaats vinden. De huidige aanpak lijkt goed beschouwd weer een voorbeeld van symptoombestrijding en dat werkt niet! Het wordt tijd dat we vanuit een veel groter perspectief in kaart gaan brengen wat ten grondslag ligt aan stress en ‘maatschappelijk lijden’.

stress en werkHierbij een aanzet!

Lees verder

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Topsporters ontdekken de kracht van ontspanning

Ik kan me tijdens de training steeds beter volledig ontspannen, terwijl mijn concentratie niet afneemtTriatleet Arjen van Wifferen (40) is aan het woord over zijn intensieve voorbereiding voor de Nederlandse IRONMAN die in augustus in en rond Maastricht wordt gehouden.
Arjen is geen doorsnee atleet, hij begon nog geen 2 jaar geleden zonder een gedegen sportachtergrond met het lopen van zijn eerste hele marathon. Lees verder

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Stress in de openbare ruimte: het is genoeg geweest!

Elk organisme op aarde heeft een ingebouwde drive om zo ‘comfortabel’ mogelijk te leven. Dat betekent bijvoorbeeld voor een ééncellig micro-organismen dat het probeert in een omgeving te komen waar zoveel mogelijk voedsel is, een optimale temperatuur en pH heerst en de kans op vijanden klein is. Deze drang om in optimale omstandigheden te leven heeft natuurlijk te maken met het streven om de soort te laten overleven.
Dit zeer basale overlevingsprincipe is ook in de mens aanwezig. Het valt eenvoudig te zien dat wij mensen de hele dag bezig zijn om door de evolutie ingegeven principes vorm te geven: Lees verder

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Blessure-vrij sporten? Dat kan nu, 100% gegarandeerd

Sporten is een geliefde vorm van tijdverdrijf, ook de mijne. Maar er gaat nogal eens iets mis, gemiddeld zo’n 4 miljoen keer per jaar! Ongeveer 1,3 miljoen mensen moet zich zelfs laten behandelen in het ziekenhuis, artsenpost of bij de fysio.
Gekscherend wordt dan de leeftijd of de matige conditie als reden gegeven…..
Maar is dat wel het goede excuus? Is er niet wat anders aan de hand?

Ik heb me er eens in verdiept en kom tot het inzicht dat Lees verder

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kan moderne voeding trauma’s veroorzaken?

Iedereen kent de uitkomst van de werking van onze genen op ons leven: blauwe of bruine ogen, blond of zwart haar, korte of lange benen, etc.
Er is echter een proces dat vooraf gaat aan de uitkomst, namelijk de genexpressie.
Het gaat hier eigenlijk om alle reacties die te maken hebben met het afgelezen van de genen (wel/niet actief) en welke (externe) zaken daar een rol spelen. Deze tak van wetenschap wordt de epi-genetica genoemd. Hoe het allemaal precies werkt is nog maar ten dele bekend, maar we nemen hier vast een voorschot. Lees verder

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Stress door medicijnen en vaccinaties: stoppen nu!

vaccinatieEr zijn 2 soorten factoren die stress oproepen in ons lichaam:
1. Levensbedreigende of stressvolle gebeurtenissen
– geweld, scheiding, overlijden van familie
– verkrachting, misbruik
– ernstige ziekte
– eenzaamheid, ontbreken sociale context

2. Ongezonde gewoontes en milieufactoren:
– slecht eten
– drugs en medicijngebruik
milieutoxines en elektromagnetische straling

We hebben allemaal te maken met bovengenoemde vormen van stress. Lees verder

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Grote doorbraak in strijd tegen werkstress en verzuimkosten

Vorig jaar berichte minister Asscher aan de tweede kamer dat een derde (33%!) van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten.

Dit zijn klachten die veroorzaakt worden door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. Met andere woorden stress.

En daarmee is zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land.

Marco van Basten
Een bekend voorbeeld van zo’n PSA tragedie is Marco van Basten, voormalig topspits en ex-trainer van AZ. Lees verder

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Stress, de grote boosdoener

U kent dat gevoel wel …. u maakt zich zorgen over de toekomst, de opvoeding, je baan, je gewicht, je gezondheid of dat van je naasten of geliefden. Het lijkt wel of er steeds meer stress is…..

Het dagelijkse (werk) leven biedt ons meestal niet veel tijd en ruimte om te reflecteren. Iedereen in je omgeving heeft een druk programma. Veel mensen, jong en oud, zijn door deze jarenlange ‘agendadruk’ ongeduldig, rusteloos, geïrriteerd of zelfs boos geworden. Hoe kan het, dat we ons zo laten leiden door de omstandigheden, vaak tegen beter weten in? Lees verder

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Disfunctioneel gedrag? Nooit meer!

De gezondheidszorg in haar huidige vorm lijkt aan het eind van haar Latijn te zijn gekomen. Te dure medicijnen, hokjesgeest, onbetaalbare nieuwe technologie, onpersoonlijke behandelingen, over-medicatie, we worden geconfronteerd met de gevolgen van een systeem dat oncontroleerbaar groot is geworden en iedereen dreigt te verstikken of buiten te sluiten, zorgprofessionals en cliënten.

Max My Performance heeft het al jaren zien aankomen en heeft een andere aanpak gekozen. Lees verder

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Geven ouders hun stress door aan (klein) kinderen.

Iedereen begint zo langzamerhand wel te onderkennen dat chronische stress zeer ongezond is. Kortstondige stress kunnen we prima hebben, daar zijn we goed op ingesteld en kan ons zelfs boven onszelf doen uitstijgen. Maar chronische stress leidt op zowel fysiek als geestelijk niveau tot een veelheid aan problemen, zoals bijvoorbeeld immuniteitsissues, overgewicht, hart- en vaatziektes, depressiviteit en dementie. 

Stress verandert sperma Lees verder

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

disfunctional behavior, stop now!

Have you ever wondered why you seem to have some built-in limitations that other people don’t have and they have built-in limitations that you don’t have?
Have you ever wondered why all those amazing (management) training course effects wear off after a matter of days, weeks or months and all the amazing insights quietly sink back into the background to be forgotten? Even when there is a strong intention to keep them up. Lees verder

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

How history lives on in humans.

This is a true story about a cow and its calf. The old farmer said to his son, ‘make sure the cow is away from her calf when the men come to kill it’. Unfortunately the son came back too late and the men who came to kill the calf came too early. So the mother cow watched her calf being strung up killed and carved up. The cow died three weeks later, it pined to death.

This story illustrates many different features of the human situation. The old farmer knew from experience and possibly ancient wisdom the effects of such a trauma. The modern educated son was not so understanding of the importance of this situation otherwise he would have been on time, and the modern educated men who came to kill the calf didn’t have a clue about trauma, they were completely emotionally illiterate.

Epigenetics Lees verder

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Rutting – what is behind PPD resonance

It seems to be that many people are really specialists and see diverse application of their speciality in every field of human endeavour and I include myself in this. Lawyers see ways to solve disputes. Teachers see educational ways to solve behavioural problems. Doctors see drugs as a way to solve problems et cetera.  We all get into our ruts and we love them to bits and we live them and often make them so deep we cannot see out of them.
The problem is as I see it from my rut, there is a lack of balance, and a tendency to focus on one particular area to the exclusion of all the others. When in reality they are all important. What is worse is when one particular aspect of life is excluded or ignored by the majority of people in the field whatever the endeavour.

 

Sports and it’s rut
With this in mind I want to comment upon what goes on in sport and athletics and fitness as an example. There seems to be an overemphasis on the physical components like nutrition, exercise etc. Lees verder

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail